Friday, May 2, 2014

Rírá agus Stan Lee Eagle Awards

Tá na Stan Lee Eagle Awards againn an bhliain seo.  Má tá suim agaibh tá sibhse abálta vótáil a dhéanamh anseo Téigh go dtí Favourite European Comicbook agus clic ar Rírá má taitníonn Rírá libh.  Ba mhaith linn a bheith ar an ghearrlíosta.  Bhuel, bhíomar ar an ghearrlíosta roimhe leis an Eagle Awards nuair a thosaíomar ag obair ar Rírá.  Bheadh sé go hiontach a bheith ann arís.

The Stan Lee Eagle Awards for comics are with us this year.  So, if you are interested you can vote for Rírá here.  Go to Favourite European Comicbook and click on Rírá if you like Ríra.  We would love to get on the shortlist.  Funnily enough we got on the short list before with issue 1.  As a group anthology comic it would be great for an Irish language comic, by a ton of Irish based talent, to get on the shortlist again.  

No comments:

Post a Comment